Workshop Pensioen en Echtscheiding

Pensioen en echtscheiding is en blijft een lastig onderwerp.

Een recente evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (VPS) door de Tweede Kamer is gebleken dat:

Algemeen

Na afloop van onze workshop kan je je cliënten ondergenoemde toegevoegde waarde bieden.

 

1. Gemiddeld 3 van de 100 vereveningscasussen worden via conversie verdeeld en gesplitst.

Praktijk:

De cliënt wordt onvoldoende duidelijk gemaakt wat de  voor- en nadelen van conversie zijn. Inde praktijk is conversie toch vaak een betere (maatwerk) oplossing.

2. Bij 36% van de gescheiden vrouwen is niet bekend dat voor pensioen iets geregeld moest worden.

Praktijk:

Ook hier blijkt dat deze vrouwen onvoldoende zijn geïnformeerd over pensioenverevening en het bijzonder partnerpensioen. De interesse voor pensioen speelt hier natuurlijk ook een rol.

3. Uit de praktijk blijkt dat de bekendheid van de wet bij zowel burgers als scheidingsprofessionals beter kan.

Praktijk:

Als scheidingsbegeleider is het noodzakelijk dat de kennis rondom pensioenverevening wordt verhoogd, zodat je je cliënten een weloverwogen keuze kan laten maken.

4.De pensioenuitvoerder verevent het ouderdomspensioen niet automatisch.

 Praktijk:

De cliënt vult zelf zijn wijzigingsformulier niet in of niet op tijd. Als procesbegeleider kan je hier toegevoegde waarde bieden als je weet hoe dit formulier werkt.

 5. Leeftijdsverschil tussen partners kan problematisch worden.

Praktijk:

De gevolgen van de  standaard pensioenverevening gaat bij partners met een groot leeftijdsverschil kunnen grote gevolgen hebben. De scheidingsbegeleider kan deze gevolgen met de cliënten bespreken..

6. De definitie van “wie nu eigenlijk de partners zijn? in de zin van de Wet VPS verschilt met die van de Pensioenwet.

Praktijk:

Met de nodige aandacht tijdens het proces kan de scheidingsbegeleider voor samenwoners ook heel veel betekenen

Programma
Duur en tijd
Voor wie
Data
Investering
PE Punten
Kennismaken

235,- inclusief BTW
215,- vrijgesteld van BTW

1 dag

Gemiddeld een 8,9

Datum volgt

Niveau Basis+

Opleidingsadvies nodig?
Wij helpen je graag om de juiste keuze te maken