13 juli 2016, is het langverwachte Wetsvoorstel bevordering mediation in consultatie gegaan.

Toelichting van Minister Van der Steur over het doel van de regeling: “Met dit wetsvoorstel worden verschillende maatregelen getroffen om het gebruik van mediation als volwaardig alternatief voor de oplossing van (juridische) geschillen te stimuleren. Dit gebeurt onder meer door de invoering van een overheidsregister voor mediators en het stellen van kwaliteitseisen aan mediators die in dat register ingeschreven willen worden en door de invoering van de wettelijk beschermde titel “beëdigd mediator” voor degenen die in het register zijn ingeschreven. Daarnaast worden aanpassingen doorgevoerd in het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht.”

Hier zijn het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting te downloaden:
https://www.internetconsultatie.nl/wetmediation

De heer Van der Steur licht hier het wetsvoorstel toe op Youtube.