Gratis Webinar
Preventieve Mediation

 

Data volgt.
PE-Punten: 2 MfN in categorie 1A.

Voorkomen is beter dan genezen
Mediation heeft inmiddels een erkende plaats verworven in de maatschappij als een effectieve manier om conflicten op te lossen, naast of in plaats van gerechtelijke procedures. Mediation kent ten opzichte van andere methoden van conflictoplossing dan ook verschillende voordelen.

Een zwak punt blijft echter dat professionals vaak bij een conflict geroepen worden als het al enigszins uit de hand is gelopen en posities - al dan niet geharnast - zijn ingenomen.

Tijdig ingrijpen bij spanningen
Sluimerende spanningen, moeizame communicatie, een samenwerking die steeds stroever wordt; het leidt af en je verliest je werkplezier. Vaak weet je eigenlijk al een tijdje dat er iets moet gebeuren. Maar hoe bespreek je het als er nog geen echt conflict is?

Door hier al (van tevoren) professionals bij te halen kan de kans op een conflict later aanzienlijk worden verminderd door structureel al oplossingen of een bepaalde werkwijze of procedure in te bouwen voor eventuele toekomstige problemen.

Voordeel van preventieve mediation: je bent er op tijd bij
De spanningen zijn nog niet verstard in een conflict. Als professional begeleid je de communicatie en onderhandelingen tussen partijen om zo op basis van wederzijdse belangen tot een voor hen optimale uitkomst te komen. Daarom is er aandacht gekomen voor de mogelijkheid mediation in een vroeger stadium en - zo mogelijk - preventief toe te passen. Dat houdt in: niet pas oplossen als er een probleem is, maar dat juist vóór zijn.

Webinar Preventieve Mediation

Erik Baijens is de facilitator van het webinar en zal o.a. de volgende thema’s bespreken:

Wat is preventieve mediation.
Waar komt de belangstelling vandaan.
Begint preventieve mediation noodzaak te worden.
Welk juridisch paradigma verschuiving is er nodig.
Wat is premarital mediation (relatie mediation).
Wat is de Bussemaker clausule.

Preventieve Business Mediation.
Structuur van het proces.
Wat is een conscious contract (duurzaam contracteren).


Er is ruimte om vragen te stellen.

 

 

 

Familie Mediation AMV-OPLEIDINGEN