Voor leerkrachten
 “Doen” staat centraal

School & Scheiding

Algemeen

ALGEMEEN

Ruim een op de drie huwelijken (relaties) eindigt doormiddel van een scheiding. Een groot deel van de scheidingen vindt plaats wanneer de kinderen op de basisschool of het voortgezet onderwijs zitten.  Door een scheiding van de ouders krijgt het leven van kinderen een andere wending. De ouders bepalen het moment waarop zij gaan scheiden, de kinderen scheiden gedwongen mee. De zekerheden die zijn in het bestaande gezinsverband hadden, vallen daardoor voor een groot deel weg. Een logisch gevolg kan zijn dat kinderen hun zorgen, vragen of problemen rondom de scheiding mee naar school nemen. School neemt voor kinderen een centrale plaats in, omdat zij daar veiligheid en zekerheid ervaren. Regelmatig zullen leerkrachten e.a. door ouders en/of hun kinderen geïnformeerd worden over de scheiding. Maar niet iedere ouder is even openhartig over wat zich thuis afspeelt.

De kinderen zenden in de meeste gevallen (verbale en/of non-verbale) signalen af, waaruit kan blijken dat zij problemen ervaren en ermee worstelen. Het is voor de leerkracht of andere betrokkene vanuit school van belang om de signalen te herkennen en om daar adequaat op in te kunnen spelen binnen de kaders van het beroep. De training is ontwikkeld om leerkrachten e.a. in het onderwijs meer inzicht te geven in de manier waarop zij met de problematiek rond kinderen van gescheiden ouders om kunnen gaan

*aangemerkt voor PE-Punten voor erkende Kinderen Scheiden Mee coaches.

Programma
Duur en tijd
Voor wie
PE-Punten

275,- exclusief BTW
302,50 vrijgesteld van BTW

1 dag

Gemiddeld een 9,1

Datum op aanvraag

Niveau Basis+

Opleidingsadvies nodig?
Wij helpen je graag om de juiste keuze te maken