Over samenwerken is al heel wat gezegd en geschreven. Vaak ontstaan samenwerkingen omdat je een klik hebt met elkaar. Je deelt dezelfde visie, hebt dezelfde kijk op zaken en vanuit die flow ontstaan de mooiste samenwerkingen. Althans zo zou het kunnen zijn. Toch blijkt dit in de praktijk vaak onvoldoende. Want samenwerken kan mooi zijn maar ook knap lastig. Wanneer je écht aan de slag gaat met elkaar, ga je elkaar beter leren kennen en ontdek je ook waar het verschil van mening zit. 

Kernwaarden

Er zijn een paar essentiële zaken die belangrijk zijn voordat je met elkaar start. Heb je bijvoorbeeld dezelfde kernwaarden, waar wil je staan over een jaar, over drie jaar. Wat vind je belangrijk in een samenwerking. Wat als het mis gaat? Vragen waar we al snel vanuit enthousiasme over heen stappen en waar we achteraf ook denken....hadden we maar.

De ervaring leert dat een goede klik een eerste stap is maar dat er nog verdere stappen moeten worden doorlopen om tot een succesvolle samenwerking te komen is evident. De weg naar mediation wordt steeds meer gevonden. Een mediator is er zeer zeker niet alleen als er een conflict is maar kan juist preventief op dit vraagstuk worden ingezet.

Pre-mediation

Pre-mediation gaat juist om het voorkómen van conflicten. Deze gesprekken gaan vooral over verwachtingen die je hebt van de samenwerking. Zo ontstaat er ruimte voor begrip en betere afspraken.

Met elkaar om de tafel om vooraf zaken door te spreken, je te kunnen uiten wat voor jou belangrijk is, dat is een goed begin van een prettige samenwerking.