Prediation®

Een collega-ondernemer zei onlangs tegen mij dat 2021 een transitiejaar is. Voelt dat ook zo voor jou? En welke verandering is hierin voor jou het belangrijkste? Meer vrijheid bijvoorbeeld?

Voor ons voelt 2021 ook zeker als een transitiejaar. Op persoonlijk vlak, maar zeker voor AMV-Opleidingen. Onze missie gaat nog meer vleugels krijgen door onze kijk steeds meer op preventie te richten.

Zie jij ook het belang van preventie? Zie jij ook de maatschappelijke verandering? En wil jij daarom ook aan de vooravond staan van nieuwe vormen in samenwerkingen? Zodat zakelijke samenwerkingen duurzaam van start gaan vanuit de juiste begeleiding?

Preventieve Mediation - Prediation®
Preventieve Mediation wordt vaak ingezet om tijdig in te grijpen bij spanningen. Wij zitten daar nog een stap voor. Voordat er überhaupt spanningen of irritaties zullen en kunnen ontstaan, leggen wij samenwerkingen in business al vast op wederzijdse verwachtingen, behoeften en scenario’s.

Dat is volgens ons Prediation®.

Voorkomen is beter dan genezen
Sluimerende spanningen, moeizame communicatie, een samenwerking die steeds stroever wordt; het leidt af en je verliest je werkplezier. Vaak weet je eigenlijk al een tijdje dat er iets moet gebeuren. Maar hoe bespreek je het als er nog geen echt conflict is? Door hier al (van tevoren) professionals bij te halen kan de kans op een conflict later aanzienlijk worden verminderd door structureel al oplossingen of een bepaalde werkwijze of procedure in te bouwen voor eventuele toekomstige problemen.

Hier kunnen we zelfs nog een stap voor gaan zitten: het vastleggen van behoeften, afspraken en verwachtingen in een samenwerking of relatie als alles goed gaat. Echt helemaal aan de voorkant.

Dé toekomst
Bij familiebedrijven, huwelijken, andere samenlevingsvormen, arbeidsconflicten, etc, kan preventieve mediation hoge financiële en emotionele kosten, verstoorde verhoudingen en ingewikkelde procedures voorkomen, onder andere door ook een voorlichtingsaspect in de mediation mee te nemen. Door het gesprek aan te gaan en alle belangen op tafel te krijgen, in de vertrouwelijkheid van de mediation, kan verwarring of escalatie door bijvoorbeeld verkeerde verwachtingen op de langere termijn voorkomen worden.

Ondernemers
De problematiek speelt ook veel vaker dan gedacht in de ondernemerswereld. Twee DGA’s die gaan samenwerken weten vooraf vaak niet wat ze aan elkaar hebben of wat ze van elkaar verwachten. Welke belangen spelen hier? En hoe worden deze belangen onderhouden? Als professional kun je hier een grote rol spelen om dit zowel te begeleiden als gezamenlijk vast te leggen voor daadwerkelijke borging in de samenwerking.

**NIEUW Opleiding Prediation® Business
Tijdens deze opleiding komen onder andere de volgende thema's aan bod:
Lesdag 1: het proces
Lesdag 2: de methodiek
Lesdag 3: de communicatie binnen prediation
Lesdag 4: de communicatie binnen prediation
Lesdag 5: vastlegging en duurzaam contracteren
Lesdag 6: afronding en de commerciële kansen

Voor Wie
De prediation opleiding is voor iedereen die zich als mediator verder wil specialiseren in preventieve begeleiding voor zakelijke samenwerkingen. Eigen expertise in een zakelijk vakgebied is een enorm goede aanvulling in deze opleiding en voor het bepalen van jouw doelgroep met dit vak.
*We starten met een kleine groep, dus als je mee wil doen, wacht dan niet te lang met aanmelden.

Wat heb je eraan?
Met deze opleiding reiken we je een complete, eigen methodiek aan met vele documentatie, procesvormen en praktijksituaties. Zo kun je echt binnen jouw werkgebied en dienstverlening de preventieve begeleiding aanbieden in verschillende zakelijke omgevingen. De markt vraagt met de dag meer om nieuwe benaderingen voor externe begeleiding.

Het wordt steeds normaler bij nieuwe businessmodellen, startende ondernemers, in familiebedrijven en binnen HR en teams, om goede experts van buitenaf mee te laten kijken en het tijdig te laten begeleiden. Want hun klacht is nog niet altijd het probleem.

Aan het eind van de opleiding kan je helemaal van start als preventief mediator! Daarnaast zijn we hard bezig met een speciaal platform.....daarover later meer.

Trainers
Deze opleiding wordt gegeven door onze trainers Erik Baijens en Iris Gündel, die zich beide als mediators en ondernemers al jarenlang inzetten voor preventieve begeleiding.