De verplichte kosten voor de studie en scholing kunnen alleen aftrekbaar zijn als je de uitgaven doet voor je loopbaan of je beroep. Dit kunnen de uitgaven voor jezelf zijn of voor je fiscale partner.

De eis dat het een opleiding moet zijn voor je (toekomstige) baan is een harde eis. De kosten zijn in 2018 nog aftrekbaar als het gaat om een bijv. een carriereswitch. Het zou niet mogen gaan om een hobbymatige of zomaar een opleiding waarin u zomaar interesse hebt.

En zo zijn er meer voorwaarden, te weten:

 1. De kosten moeten op jou of je partner drukken. Dat wil zeggen dat als een ander de kosten betaalt, er voor dat deel geen aftrek is.
 2. Het leertraject dat je volgt is onder begeleiding en toezicht van een docent, trainer of leraar.
 3. Omdat de drempel € 250 euro bedraagt, zijn de scholingsuitgaven aftrekbaar indien zij meer bedragen dan € 250 euro per jaar bedragen. Het maximale bedrag dat in 2018 in aanmerking komt is € 15.000.
 4. Verplichte studiekosten die aftrekbaar zijn, zijn oa het te betalen cursusgeld, examengeld, lesgeld, collegegeld, instellingscollegegeld.
 5. Ook aftrekbaar zijn de verplichte boeken en readers, verplichte leermiddelen en dingen die je tijdens de opleiding en studie moeten beschermen. Dat kunnen zijn een veiligheidsbril, kappersspullen (een schaar, schort, handschoenen), beschermende kleding, een, verfspullen, timmerspullen, een helm, veiligheidsschoenen met een stalen neus en dergelijke. Grotere investeringen zoals de aanschaf van een muziekinstrument is in een paar jaar tijd aftrekbaar, daarbij rekening houdend met de restwaarde na drie jaar.
 6. Kosten EVC-procedures. (EVC = erkenning van verworven competenties)
 7. Aftrekbaar zijn de kosten van uw promotie, publicatie proefschrift, organisatie van het proces van de promotie.

Mijn werkgever betaalt de kosten van mijn studie

Als de werkgever je opleiding betaalt, is er dus geen aftrek. Op het moment dat je voortijdig vertrekt bij de werkgever en je de studiekosten moet terugbetalen, kan er weer wel een aftrekpost ontstaan. Voor de werkgever zijn de opleidingskosten meestal zakelijke kosten die aftrekbaar zijn. Ook wie ondernemer is en een opleiding volgt kan zo zijn zakelijke kosten opvoeren.

Welke studiekosten zijn in 2018 niet aftrekbaar?

 1. Niet aftrekbaar is de aangeschafte pc of laptop.
 2. Niet aftrekbaar zijn de verblijfkosten of ziektekosten.
 3. Niet aftrekbaar zijn uw reiskosten of de rente op een studielening.
 4. Niet aftrekbaar zijn uw kosten van levensonderhoud.

Ik heb recht op studiefinanciering (studievoorschot), heb ik dan de aftrek voor mijn studiekosten?

Als je recht hebt op studiefinanciering, heb je geen recht meer op de aftrek voor studiekosten en scholingsuitgaven.

Uitzondering hierop kan nog een student zijn die onder het oude stelsel van studiefinanciering studeerde en in 2018 van DUO verneemt dat de studiefinanciering geen gift is geworden maar een lening.

Drempel bij de berekening van de aftrekpost

Je telt al je verplichte studiekosten op, haalt daar de vergoedingen vanaf en tot slot ook de drempel van € 250. De rest, voor zover je geen recht hebt op studiefinanciering is, is je aftrekpost. Hoeveel je van je aftrek terugkrijgt van de fiscus, hangt af van de hoogte van je inkomen en dus in welke belastingschijf de aftrekpost valt.

Een aftrekpost mag bij gebrek aan voldoende inkomen ook nog een jaar doorschuiven.

Aftrek studiekosten 2019 verdwijnt

Het kabinetsvoornemen van Rutte 2 om dat per 1 januari 2018 de aftrekpost studiekosten en scholingsuitgaven af te schaffen is doorgeschoven naar 1 januari 2019. Met het nieuwe stelsel van studiefinanciering werd al sterk bezuinigd op deze aftrekpost en eigenlijk wil het kabinet er helemaal vanaf. Deze bezuiniging wordt onderbouwd met een studie van het Centraal Planbureau (CPB-notitie 1 juli 2016, Evaluatie aftrekpost scholingsuitgaven) die de regeling te weinig effectief en doelmatig vindt. Bovendien zou het fiscale voordeel vooral terecht komen bij de hogere inkomens en mensen die ook zonder fiscale steun hun opleiding wel zouden volgen. In de plaats van de fiscale aftrek komen er scholingsvouchers en wordt op de regeling 100 miljoen bezuinigd. De student zonder studiefinanciering is hiervan duidelijk de klos.

Conclusie aftrek studiekosten 2018

Het jaar 2018 lijkt het laatste jaar te worden dat de aftrekpost voor uw studiekosten en scholingsuitgaven nog bestaat. In 2019 is deze fiscale regeling er niet meer. Iedereen die meent recht te hebben op een belastingteruggave, doet er goed aan om de mogelijkheden van deze studieaftrek te bekijken en als u in 2019 een studie wilt volgen, kunt u dat waarschijnlijk beter in 2018 opstarten en dus de studie naar voren halen, met belastingaftrek wel te verstaan.

Ik ontvang graag het opleidingsmogelijkheden per mail

Ben je geïnteresseerd in een opleiding of training op het gebied van mediation, scheidingsbegeleiding of begeleiding van kinderen tijdens een scheiding? Wil je meer weten over onze PE trainingen of ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn om je te registreren? In onze brochure lichten we dit uitgebreid toe. Vul je hieronder je gegevens in en je krijgt de pdf binnen enkele minuten in je mailbox.

Brochure downloaden popup