info@amvopleidingen.nl       T 085 888 4 888

 

 

 

 

 

Praktijktraining voor professionals

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Ben jij al goed op de hoogte van de wijzigingen in de meldcode?
Weet je wat signalen zijn van kindermishandeling en huiselijk geweld?
Weet je wat je moet doen als je een vermoeden hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld?

Algemeen

ALGEMEEN

Als professional is het vanaf 1 juli 2013 verplicht te werken met een meldcode
KM & HSG. Vanaf 1 januari 2019 is er een aanscherping van de meldcode en zal elke beroepsgroep met een eigen afwegingskader gaan werken. Bij controle zal er gekeken worden of er gewerkt is met de meldcode KM & HSG en of er scholing is gevolgd om de stappen goed uit te voeren.

We bieden een training aan die is ontwikkeld om jou als professional beter toe te rusten in het signaleren van en hoe te handelen bij signalen van kindermishandeling/huiselijk geweld.

Vaak begint een vermoeden van kindermishandeling/huiselijk geweld met een gevoel dat er “iets” niet pluis is. In de training leer je om dit gevoel te vertalen naar de concrete feitelijke situatie en hoe te handelen.

We behandelen het stappenplan van de meldcode en natuurlijk is er aandacht voor de nieuwe aanpassing van de meldcode, het afwegingskader. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng.

*aangemerkt voor PE-Punten voor erkende Kinderen Scheiden Mee coaches.

Programma
Duur en tijd
Voor wie
PE-Punten

325,- excl. BTW
357,- vrijgesteld van BTW

1 dag

Gemiddeld een 8,9

13 november 2019

Niveau Basis+

Opleidingsadvies nodig?
Wij helpen je graag om de juiste keuze te maken

× Heb je een vraag? WhatsApp ons