Praktijktraining voor professionals

Elearning Training Meldcode
Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Ben jij al goed op de hoogte van de wijzigingen in de meldcode?
Weet je wat signalen zijn van kindermishandeling en huiselijk geweld?
Weet je wat je moet doen als je een vermoeden hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld?

Algemeen

ALGEMEEN

Als professional is het vanaf 1 juli 2013 verplicht te werken met een meldcode KM & HSG. Vanaf 1 januari 2019 is er een aanscherping van de meldcode en zal elke beroepsgroep met een eigen afwegingskader gaan werken. Bij controle zal er gekeken worden of er gewerkt is met de meldcode KM & HSG en of er scholing is gevolgd om de stappen goed uit te voeren.

We bieden een online training aan die is ontwikkeld om jou als professional beter toe te rusten in het signaleren van en hoe te handelen bij signalen van kindermishandeling/huiselijk geweld.

Vaak begint een vermoeden van kindermishandeling/huiselijk geweld met een gevoel dat er “iets” niet pluis is. In de training leer je om dit gevoel te vertalen naar de concrete feitelijke situatie en hoe te handelen.

We behandelen het stappenplan van de meldcode en natuurlijk is er aandacht voor de nieuwe aanpassing van de meldcode, het afwegingskader. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng.

*aangemerkt voor PE-Punten voor erkende Kinderen Scheiden Mee coaches.

Programma
Voor wie
PE-Punten

59,- ex btw

2 uur elearning

Gemiddeld een 8,9

Online Training
Volgt Najaar 2020

Niveau Basis+

Opleidingsadvies nodig?
Wij helpen je graag om de juiste keuze te maken