info@amvopleidingen.nl       T 085 888 4 888

De escalatieladder van Glasl: classificeer een conflict in 3 fasen

Wat is een conflict en hoe ontstaat dat? De escalatieladder van Glasl helpt conflicten te classificeren, een eerste stap richting een goede oplossing. Inzicht in de ontwikkeling van een conflict helpt escalatie te voorkomen en maakt gedachten en gevoelens van de verschillende partijen beter duidelijk. Een mediator kan helpen een conflict te classificeren aan de hand van een escalatieladder.

De escalatieladder van Friedrich Glasl (1941)

Wat leidt ertoe dat mensen soms niet meer voor reden vatbaar zijn? Welke stappen hebben zij op dat moment al doorlopen of welke staan hen nog te wachten? Inzicht in conflicten en het ontstaan daarvan helpt de juiste handvatten te bieden, die kunnen helpen het conflict te de-escaleren.

Een bekend model hiervoor is de escalatieladder van Friedrich Glasl (1941). Het is een traditioneel model dat al decennia bekend staat als de standaard op dit gebied. Het model toont de ontwikkeling van conflicten, aan de hand van verschillende fasen. Een goede mediator gebruikt de escalatieladder om het conflict scherp in kaart te brengen en dat vervolgens te de-escaleren. Door de verschillende partijen een of meerdere stappen terug te zetten op de escalatie ladder worden zij weer voor rede vatbaar en valt er onderling gemakkelijker te praten.

Glasl onderscheidt drie fasen voor zijn escalatieladder:

  • De relationele fase
  • De emotionele fase
  • De vechtfase

Iedere fase in verschillende stadia

Zodra twee mensen eenmaal in de vechtfase zitten valt er nauwelijks nog onderling te praten, een mediator zal ze moeten helpen een of meerdere stappen terug te zetten op de escalatieladder. Friedrich beschrijft binnen de drie fasen opnieuw een onderverdeling, in drie verschillende stadia.

Elke stap op de ladder en elk stadium binnen die stap heeft invloed op de wijze waarop conflicten zich ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van de manier van denken en de eigen houding. Een goede mediator kan de escalatie ladder gebruiken om de werking van conflicten bloot te leggen aan de betrokkenen.

Dit helpt begrip te kweken voor het gedrag van de ander, op basis waarvan het vervolgens mogelijk is een stapje terug te zetten. Er ontstaat beweging in het conflict, zodat mediation helpt om nader tot elkaar te komen en weer in gesprek te raken.