Families en geld of waardevolle eigendommen: over het algemeen geen basis voor een gezellige relatie. Tenminste, op het moment dat er wat te verdelen valt. Niet zelden moet er een mediator aan te pas komen bij een erfenis, om dat op een nette manier af te kunnen wikkelen.

In veel gevallen liggen er duidelijke afspraken, maar lukt het de familie onderling toch niet om eruit te komen. Als mediator kun je er dan voor zorgen dat de familieleden op een goede manier met elkaar in gesprek komen, om het toch af te kunnen handelen. Mediation bij een erfenis vraagt echter om specifieke vaardigheden, op basis van aanvullende theorie.

Nalatenschappen en erfenissen

Tijdens de basisopleiding mediation komen er allerlei onderdelen en elementen aan bod. Het is verstandig om je verder te verdiepen in wat er gebeurt rondom nalatenschappen en erfenissen. Daardoor kun je als familie mediator optreden, waardoor je dergelijke zaken kunt helpen tot een goed einde te brengen.

Zodra er sprake is van een nalatenschap of een erfenis gaan veel mensen zich net iets anders gedragen. Het gaat ineens om geld, waardoor de lieve vrede naar de achtergrond verdwijnt. Het is dan de kunst om het hoofd koel te houden en als mediator een faciliterende rol te vervullen. Dit staat centraal tijdens de opleiding voor familie mediation.

Emotionele conflicten

Bij de verdeling van erfenissen en nalatenschappen kunnen de emoties hoog oplopen. Het is juist op dat moment heel belangrijk om de wensen zoveel mogelijk concreet te maken. Alleen op die manier is het mogelijk om in kaart te brengen wie wat wil bereiken. Het is een belangrijke eerste stap om uiteindelijk naar een oplossing toe te werken. Tenminste, om naar een oplossing toe te laten werken.

Door de wensen concreet te laten maken kunnen de familieleden immers met elkaar in gesprek. Dat vormt vervolgens de basis, waarmee je als mediator de weg naar een oplossing faciliteert.

Theorie, praktijk en oefening

Tijdens de opleiding voor familie mediation gaan we verder waar de basisopleiding ophield. Tijdens de opleiding leer je de theorie. Bovendien oefen je om die in de praktijk toe te passen, waardoor je daar meteen ervaring mee op kunt doen.

Enthousiast geworden over de opleiding voor familie mediation en je daar verder in verdiepen? Of benieuwd hoe de aansluiting zal zijn op de basisopleiding die je volgde? Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over en kunnen al je vragen beantwoorden.