We staan doorgaans snel klaar met onze oordelen en gebruiken een vergelijking om ons af te zetten tegen wat we bij anderen zien gebeuren. Wil je werken aan je persoonlijke effectiviteit of communicatie door die oordelen los te laten? Leren kaderen kan je daarbij helpen. Je benoemt op die manier de feiten zonder dat je oordeelt. Het resultaat? Heldere communicatie waar de ander direct mee aan de slag kan, zonder dat je daarmee iemand tegen de schenen hoeft te schoppen.

Wat is een oordeel?

Om het oordelen en kaderen los te laten is het allereerst van belang om te bepalen wat oordelen eigenlijk zijn. Byron Katie is een bekend schrijfster en spreekster en benoemt het als het vergelijken van de ander met onze eigen normen. We beoordelen onze eigen normen als redelijk en zetten daar het gedrag of de keuzes van anderen tegen af.

Er is dan sprake van een oordeel, waarbij we er impliciet vanuit gaan dat we de waarheid of de juiste keuze in pacht hebben. Het is de kunst om die manier van vergelijken en daarmee oordelen los te laten. Op die manier is het mogelijk om te kaderen en een boodschap te brengen aan te hand van puur de feiten.

Benoemen in plaats van vergelijken

Het is binnen het kaderen van groot belang om onszelf een paar vragen te stellen. Het gaat volgens Katie om de volgende twee vragen:

  • Is dat waar?
  • Hoe weet je dat?

Op die manier vallen oordelen meer objectief te maken en staan we er gemakkelijker bij stil hoe we een oordeel over de ander vellen zonder dat we daar misschien een goede reden voor hebben. Vinden we de ander wat lomp of vreemd overkomen? Laten we onszelf eerst eens vragen of de ander inderdaad lomp is en ons daarna afvragen hoe we dat weten. Is het puur een eerste observatie of weten we meer van de ander dat dit duidelijk maakt? Zolang er geen bewijs beschikbaar is om de twee vragen goed te kunnen beantwoorden kunnen we de oordelen die we hebben beter voor ons houden.

Accepteren en niet meer kaderen

Het kaderen wordt ons door zowel onze ouders, leraren als geestelijken bijgebracht. Het is wat dat betreft niet zo vreemd dat we er over het algemeen goed in zijn. Bovendien helpt het ons een goed gevoel te geven en de wereld om ons heen een stukje gemakkelijker te maken.

Het is echter de moeite waard om dit los te laten. Op die manier kunnen we vrij van oordelen kijken naar de wereld om ons heen. Probeer voortaan de feiten te benoemen en aan de hand tot observaties te komen. Door pas te oordelen wanneer we daar voldoende basis voor hebben ontstaat er meer prettige communicatie voor zowel jezelf als de ander. Kaderen kan ons behoorlijk in de weg zitten, door dit los te laten kunnen we de feiten benoemen en effectiever met anderen communiceren.