Krijg je niet altijd wat je wilt of loop je zelfs regelmatig tegen afwijzende reacties aan? De manier waarop je communiceert is van grote invloed op wat je krijgt en bovendien kunt verwachten. Zowel op het persoonlijke als zakelijke vlak vervallen we gemakkelijk in negatieve communicatie-cirkels, waardoor we alleen maar verder weg raken van wat we uiteindelijk willen bereiken. Hoe je dat oplost? Zorg voor verbindende communicatie en leer je behoeften kennen om een concreet verzoek te kunnen communiceren.

Verbindende communicatie

Verbindende communicatie staat voor een effectieve wijze van communicatie waarbij je toenadering zoekt tot de ander. Die toenadering is van belang, er ontstaat gemakkelijk afstand wanneer je op de verkeerde wijze communiceert. Probeer een concreet verzoek te communiceren op basis van je behoeften en houd er rekening mee dat ook de ander dat probeert te doen.

Als je wilt zorgen voor verbindende communicatie is het van belang om feiten en meningen van elkaar te kunnen onderscheiden. We interpreteren dat wat de ander vindt gemakkelijk als een feit, waardoor er afstand kan ontstaan. Zorg er daarnaast voor dat je elkaar zowel positieve als negatieve feedback geeft op verzoeken en vragen. Wees helder in de manier waarop je verzoeken plaatst en probeer de communicatie van de ander goed in je op te nemen en niet te snel conclusies te trekken.

Leer je behoeften kennen

Om verbindend te kunnen communiceren is het allereerst van belang dat je jouw eigen behoeften goed leert kennen. Dat klinkt als een open deur, maar heb je helder wat je daadwerkelijk wilt bereiken? Wat is het dat je door de ander gedaan wilt hebben of dat je graag wilt ontvangen? Pas wanneer je weet wat jouw behoefte is kun je dat vertalen naar een concreet verzoek.

Ga dus bij jezelf te raden wat het is waar je naar op zoek bent. Probeer dat zo duidelijk mogelijk te verwoorden en zorg ervoor dat je goed weet waarom je het graag wilt. Des te beter je jouw eigen behoeften kent, des te gemakkelijker het wordt om daar over te communiceren. Dit zorgt ervoor dat je verbindend kunt communiceren, waarbij je zo helder mogelijk aangeeft wat je nodig hebt. Tijdens een opleiding of training communicatie is dit een van de punten die aan bod komt, waarbij je dus eerst bij jezelf ten rade gaat.

Communiceer verzoeken op basis van behoeften

Zodra je voor jezelf goed duidelijk hebt welke behoefte er speelt kun je dit vertalen naar een concreet verzoek. Wat heb je nodig om aan te behoefte te kunnen voldoen? Wat wil je door de ander gedaan hebben of wat zou je daar graag voor ontvangen? Zodra je de behoefte kent wordt de communicatie een invuloefening, zodat deze veel beter zal verlopen. Je kunt verbindend communiceren en van een behoefte komen naar een concreet verzoek, zodat je de volgende keer kunt krijgen wat je wilt.