Kind en Scheiding AMV Opleidingen

Kinderen van gescheiden ouders lijken een veel lager zelfbeeld te hebben. Ook laten ze meer gedragsproblemen zien. Dit heeft gevolgen voor hun toekomst. Wat hebben kinderen nodig tijdens en na een scheiding? Wat vragen onze kinderen van ons? Aandacht voor kinderen is hard nodig. Maar hoe?

Steeds meer professionals zetten zich in voor goede scheidingsbegeleiding. Steeds meer professionals gaan ook voor het belang van het kind binnen een scheiding. Toch trainen we nog veel te weinig op het stuk communicatie met kinderen. Als we het voor het kind beter willen maken, is het met een kind écht in gesprek gaan essentieel.

 Jouw vraag bepaalt het antwoord

Wellicht herken je het wel, hoe snel je als volwassene gesloten vragen stelt zonder dat we dat door hebben. Het gesprek loopt niet lekker en je weet niet zo goed hoe dit te draaien. Maar let wel, jouw vraag bepaalt het antwoord. 

We praten veel maar communiceren weinig

Als een kind zegt: weet ik niet, dan heb je wellicht nog niet de juiste vraag gesteld. Goede communicatie is nog zwaar onderschat en juist bij een scheiding ligt dit mogelijk nog complexer. We praten veel maar we communiceren te weinig. 

Kinderen vinden het logischerwijs lastig om over de scheiding te praten, ze willen hun ouders ook niet afvallen en daardoor geven ze vaak een gewenst antwoord. Hoe krijg je ze nu zover dat ze jou echt vertellen hoe het voor hun is? Hoe kun je neutraal en positief opbouwend dit gesprek aangaan, juist in het belang van het kind? 

Gespreksvoering met kinderen

Dit thema staat centraal in onze training gespreksvoering met kinderen. Communicatie met én rondom de positie van een kind in scheiding is een cruciaal onderdeel binnen een scheidingsproces.

De training wordt gegeven door Iris Gündel. Zij zet zich in voor kinderen van gescheiden ouders. Zelf was ze acht jaar toen haar ouders scheidden. In die tijd was er nog weinig aandacht voor wanneer je als kind met een scheiding te maken kreeg. Ze maakte er het beste van. Vanuit wat ze zelf gemist heeft, is haar missie om scheidingen op een constructieve manier te laten verlopen en kinderen een steuntje in de rug, ontstaan. 

Je gaat naar huis met concrete handvatten, verfrissende feedback én PE-punten! 

Wij hopen je te mogen verwelkomen om met jou aan de slag te gaan op dit thema! 

“Want als professional kun jij het verschil maken voor een kind.”