Een kind en een scheiding gaan totaal niet samen. De beide concepten staan ver bij elkaar vandaan, waardoor kinderen gemakkelijk problemen ervaren als het gevolg van een scheiding. Benieuwd naar de risico’s en hoe je daar door middel van coaching en empowerment beter mee om kunt gaan? Tijdens een kind en scheiding training komt gespreksvoering en de opvoeding aan bod, zodat je daar op de best mogelijke manier mee om kunt gaan.

Problemen en risico’s bij kinderen

Een scheiding brengt allerlei risico’s en vervelende gevolgen met zich mee, zowel voor de ouders als voor het kind. Het is van belang om die problemen in een vroeg stadium te herkennen en erkennen. Herkenning maakt het mogelijk om daar sneller op in te spelen, mits je de problemen daadwerkelijk erkent en serieus neemt. De belevingswereld van kinderen zit heel anders in elkaar dan die van ons, waardoor een goede mediator daar op een wijze op inspeelt die kinderen begrijpen.

De training kind en scheiding zorgt er op basis van gespreksvoering dat het lukt om de problemen en risico’s voor kinderen goed in te schatten. Aan de hand daarvan is het mogelijk daarmee aan de slag te gaan. Door de risico’s in kaart te brengen en eventuele problemen vroegtijdig te signaleren wordt voorkomen dat deze zich verder inwikkelen.

Het is als kindcoach en/of mediator voor kinderen bij een scheiding bijvoorbeeld van groot belang om een goede inschatting te maken van het functioneren door zowel de ouders als het kind. Basisprincipes uit de coaching en empowerment komen tijdens de kind en scheiding training aan bod, om daar op een goede manier mee om te kunnen gaan.

Coaching en empowerment

Coaching en empowerment vormen beiden krachtige middelen, waarmee het mogelijk is om de kinderen en hun ouders de juiste gereedschappen in handen te geven. Het wordt beter mogelijk om onderling uit te spreken wat er gaande is en hoe dat van invloed is op het eigen functioneren.

Met name kleine kinderen laten zich op een heel andere manier benaderen dan volwassenen, waardoor een specifieke training gericht op kinderen en scheidingen van grote toegevoegde waarde kan zijn. Tijdens een volledige lesdag leer je meer over de theoretische kennis die je kunt gebruiken en krijg je de kans om die direct in de praktijk te brengen.

Gespreksvoering en opvoeding

De training kind en scheiding op basis van gespreksvoering maakt onderdeel uit van van het opleidingsaanbod door AMV Opleidingen. We zorgen er met de verschillende trainingen voor dat jij je kunt ontwikkelen op het gebied van mediation, communicatie, persoonlijke effectiviteit of leiderschap en management. De trainingen hebben een praktisch karakter, zonder dat aan de andere kant de theoretische basis wordt overgeslagen.