Certificeringen worden lang niet altijd enthousiast benaderd. ‘Moeten we dat papiertje echt halen om te laten zien dat we het goed doen’, horen we soms wel eens. En ergens begrijpen we dat natuurlijk ook wel. Toch is het essentieel om je kwaliteit op kennis en vaardigheden te verhogen. Onze deelnemers zijn dan ook blij als ze het “papiertje”  hebben gehaald.

Keurmerk

Super trots zijn wij op het feit dat wij als opleider een keurmerk hebben behaald voor onze Zandkastelencoaches. Dat geeft toch net weer wat extra glans en het onderstreept de kwaliteit van onze opleiding tot Zandkastelencoach.

Als erkend Zandkastelencoach kan je nu worden geregistreerd in het international childcoach register (ICR). Als onafhankelijk, internationaal register met een erkend keurmerk, onderscheid je je en laat je met name jouw positie sterk zien als kindercoach.

Voor zandkastelencoaches is er binnen het ICR-Register een speciale subgroep. Een zandkastelencoach kan zich inschrijven als ICR childcoach met de aantekening AMV Sandcastle Programma Coach.

ICR-Register

Het ICR Coach Register certificeert wereldwijd ICR practitioners (coaches) en hun bedrijven en is 100% onafhankelijk.

ICR coaches voldoen aan de vereisten voor permanente opleiding, hebben gedragsregels, procedure vereisten en vallen onder klacht- en tuchtrecht of geschiloplossing, arbitrage. Het ICR Coach Register is ISO 9001:2015 gecertificeerd, onderdeel van de Global Network Group en staat onder supervisie van ICC Council.

Voordelen

  • Als ICR Childcoach val je onder de erkenning van de WKKGZ geschillen instantie.
  • Onafhankelijk en internationaal coaches register.
  • Zicht- en vindbaar voor meerdere registers.
  • Uitstekende zoekfuncties voor de consument.
  • Erkend keurmerk op jouw website en op jouw naam.

Mail of bel ons gerust voor de toelatingseisen én de voorwaarden om je te registeren als ICR Childcoach met de aantekening AMV Sandcastle Programma Coach.