Intervisie biedt uitkomst? Terechtgekomen in een vervelende sleur en op zoek naar een uitweg?Om onderling zienswijzen uit te wisselen kom je tot nieuwe inzichten en kun je de volgende stap voorwaarts zetten.
Eenmaal op een doodlopend spoor is het lastig om nieuwe inspiratie op te doen, anderen kunnen ons een zijweg wijzen of zelfs helpen om te keren en weer nieuwe waarde toe te voegen. Intervisie is een krachtig middel om scherp te blijven en tot waardevolle nieuwe inzichten te komen.

Uitwisselen van zienswijzen

Intervisie betekent letterlijk ‘zienswijzen uitwisselen’. De bredere definitie hiervan is als volgt:

Intervisie is geen training of therapie. Het is geen vakuitwisseling van collega’s onderling, maar een methodische aanpak. Deze maakt het mogelijk om praktische (werk)problemen te ondervangen. Collega’s coachen elkaar door te praten over werkgerelateerde problematiek. Door aan een reële casus te werken draagt de cumulatieve werk- en levenservaring net als het gezond verstand bij aan het vinden van nieuwe oplossingen.

Intervisie kent een duidelijke structuur en vindt plaats in gesprekken van bijvoorbeeld zo’n 2 uur. Dat is voldoende om samen tot de kern te kunnen komen en nieuwe oplossingen te zoeken bij de doodlopende weg die onbewust is ingeslagen. Intervisie is bepaald geen rocket-science. De juiste toepassing hiervan leidt echter wel tot belangrijke nieuwe inzichten, die helpen een vastgeroest stramien weer nieuw leven in te blazen.

Succesvolle intervisie

Intervisie wordt succesvol op basis van een aantal belangrijke succesfactoren. Het gaat bijvoorbeeld om vertrouwen in elkaar, net als de kunst van het vragen stellen. Het is van belang dat de deelnemers aan de intervisie zich op een kwetsbare wijze durven op te stellen.

Het gereedschap dat hierbij voor de benodigde mogelijkheden zorgt? Voldoende tijd. Het is van belang om enkele keren per jaar in alle rust voor intervisie te kunnen zorgen. Op die manier houden jullie elkaar scherp en profiteer je zelf van de mogelijkheid het letterlijk eens van de andere kant te kunnen bekijken. Door een omgeving van vertrouwen te creëren en de kunst van het vragen stellen te ontdekken kan een kwetsbare houding binnen intervisie leiden tot een grote stap voorwaarts.

De toegevoegde waarde van structurele intervisie

Probeer de momenten van intervisie bij voorkeur op een structurele wijze in de werkwijze te integreren. Neem bijvoorbeeld iedere paar maanden even de tijd voor elkaar en bespreek de (werk)gerelateerde problemen waar je zelf mee kampt of vraag er bij anderen naar.

Het is op die manier mogelijk om blokkades weg te nemen en samen de juiste nieuwe richting te bepalen. Intervisie helpt vooruit te komen en voorkomt een vast patroon dat uiteindelijk alle inspiratie en creativiteit uit het werk zal halen. Intervisie is een krachtig middel om jezelf en anderen om je heen scherp te houden, zonder dat dit veel tijd hoeft te kosten of op een lastige wijze in elkaar zit.