Gespreksvoering met Kinderen in Scheiding

Hoe ziet het er voor een kind binnen een scheiding uit?
Hoe wordt het ervaren en waar lopen zij tegenaan?
Jouw rol als professional staat in deze training centraal.

 Gesprekstraining voor professionals
 “Doen” staat centraal
Algemeen

ALGEMEEN

Communicatie met een kind in scheiding is een belangrijk onderdeel. Er wordt zowel aandacht besteed aan de scheidingsmelding aan kinderen als aan het openen van een gesprek met een kind als professional. Uiteraard is er ruimte voor discussie en voor het delen van eigen praktijkervaringen.

*aangemerkt voor PE-Punten voor erkende Kinderen Scheiden Mee coaches.

Programma
Duur en tijd
Voor wie
PE-Punten

225,- exclusief BTW
247,50 vrijgesteld van BTW

1 dag

Gemiddeld een 9,1

26 november 2020

Niveau Basis+

Opleidingsadvies nodig?
Wij helpen je graag om de juiste keuze te maken