Het doel van bemiddeling is voorkomen dat mensen als strijders tegenover elkaar komen te staan, omdat oplopende emoties vast kunnen lopen in conflicten. Een bemiddelingstraject kan gepaard gaan met vaak heftige emoties die soms moeilijk te reguleren zijn.

Onnodige strijd kan het gevolg hiervan zijn. De communicatie vlot trekken lijkt theoretisch eenvoudiger dan dat het in de praktijk is.

Jarenlang geleden liepen ook wij hier regelmatig tegenaan in onze eigen scheidingspraktijk. Als we mensen vroegen naar hun kant van het verhaal dan kon het zo maar zijn dat er twee totaal andere verhalen op tafel kwamen. Zo afwijkend van elkaar dat we zeker weleens de vraag stelden of ze het wel over hetzelfde huwelijk hadden.

Conflicten ontstaan tussen mensen daar waar ze elkaar niet meer “verstaan.” Ze spreken elkaars taal dan niet meer, het onbegrip en de frustraties lopen hoog op. Mensen kunnen elkaar niet meer begrijpen. Achter ieder gedrag zit een strategie. En dat is nu precies hetgeen waar we naartoe moeten. Je kunt deze communicatie en patronen écht zoveel effectiever begeleiden en laten verlopen.

Praktisch model
Wij waren zoeken naar een praktisch model zodat we sneller communicatie- en relatiepatronen konden doorgronden. Zo kwamen wij zelf bij het enneagram model uit.

De Kracht van het Enneagram
Het enneagram geeft diepgaande kennis over de verschillende karakters, vooral over de onbewuste drijfveren én basisovertuigingen. Het is een praktisch krachtig, psychologische systeem wat inzicht geeft in de achterliggende strategieën van onszelf én van anderen. Want om tot verbetering van de resultaten te komen, is het noodzakelijk elkaar eerst goed te begrijpen.

Wij onderschrijven de waarde en de kracht van het enneagram en met name de praktische toepasbaarheid hiervan.

Het enneagram geeft zoveel inzichten in kwaliteiten en valkuilen, inzichten in de mentale- en emotionele drijfveren én biedt handvatten waarmee je effectiever kan communiceren, bewuster kan begeleiden/ coachen, zodat je echt betere resultaten boekt.

Training

Binnenkort geven wij de Basismodule Enneagram. Deze training biedt zowel het theoretische kader als de praktische aanpak. De inzichten vanuit het model kan je levenslang inzetten voor jouw eigen communicatie, verbinding en begrip. Echt inzicht in je eigen handelen, én in dat van anderen.

Onderwerpen die we o.a. gaan behandelen
Achtergrond en basiskennis van het Enneagram model;
De negen types;
Hoofd, hart en buik types;
Taalpatronen;
Onbewuste drijfveren en overtuigingen;
Polariteiten;
De vicieuze cirkel van vermijding en verdediging.

Na de training

Weet je wat jouw persoonlijke strategie is;
Kun je in de praktijk aan de slag met het enneagram;
Weet je hoe het model theoretisch in elkaar zit;
Weet je hoe je het model kunt inzetten in de praktijk.

De training is ontwikkeld voor iedere professionals die zich verder willen bekwamen en verder willen ontwikkelen in effectief communiceren.

“Dé basis om effectiever met mensen samen te werken en te leven, te coachen, adviseren, leidinggeven of om mensen te begeleiden.”

Doe jij mee? Schrijf je hier snel in.