Overal waar mensen werken komen conflicten voor. ⁣⁣Onderzoek van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 van het CBS en TNO wees uit dat ten minste 32% van mensen op het werk⁣te maken had met minimaal één kort of langdurend conflict.⁣⁣

Dat conflicten en slechte werkrelaties het arbeidsproces verstoren en veel geld kost is evident. ⁣Vroegtijdige signalering kan veel kosten schelen.

Daarnaast is een fijne werkrelatie enorm belangrijk en kan het ziekteverzuim afnemen.⁣⁣Investeren in conflictmanagement of in een leidinggevende met mediation skills is dan ook zeker geen overbodige luxe. ⁣⁣Partijen komen steeds meer tegenover elkaar te staan als de stap richting de rechtbank wordt gezet.⁣

Uit onderzoek blijkt dat hoe eerder je mediation⁣inzet, hoe groter de kans is om⁣er uit te komen. Vroegtijdige signalering scheelt heel veel gedoe op de werkvloer. ⁣⁣

Om goed en effectief om te kunnen gaan met conflicten is er een visie nodig op conflictmanagement en –vaardigheden. ⁣⁣Leidinggevende, managers, HRM-professionals maar eigenlijk iedereen die met mensen werkt zou⁣over conflictvaardigheden moeten beschikken.

⁣Zo kan er effectief en bovenal proactief ⁣worden ingegrepen bij (dreigende) conflicten. Dat maakt de wereld toch een stukje mooier?⁣⁣⁣⁣