Over samenwerken is al heel wat gezegd en geschreven. Vaak ontstaan samenwerkingen omdat je een klik hebt met elkaar. Je deelt dezelfde visie, hebt dezelfde kijk op zaken en vanuit die flow ontstaan de mooiste samenwerkingen. Althans zo zou het kunnen zijn. Toch blijkt dit in de praktijk vaak onvoldoende. Want samenwerken kan mooi zijn…

Lees meer

Mediation heeft inmiddels een erkende plaats verworven in de maatschappij als een effectieve manier om conflicten op te lossen, naast of in plaats van gerechtelijke procedures. Mediation kent ten opzichte van andere methoden van conflictoplossing dan ook verschillende voordelen.

Lees meer

Het ‘Harvard onderhandelen’ werd begin jaren ’80 ontwikkeld. Het is een methode voor principieel onderhandelen, ontwikkeld aan de Harvard University. Inmiddels is het een wereldwijd bekende methode, gebaseerd op 4 belangrijke principes. Je kunt het Harvard onderhandelen inzetten tijdens gesprekken over loonsverhoging, op topconferenties en zelfs wanneer je een nieuwe auto gaat kopen. De belangrijke…

Lees meer