Het waardevolle magazine “Echtscheiden” van #SWP is recent verschenen. Een magazine dat bedoeld is om professionals beter te maken in het vak. Onze bijdrage rondom scheidingsbegeleiding is abusievelijk niet meegenomen. In deze bijdrage staan wij voor de noodzaak en de hoge kwaliteitsnorm binnen scheidingsbegeleiding. Als scheidingsspecialist, https://descheidingsspecialist.nl/, valt deze kwaliteitsnorm dan ook onder het klacht-…

Lees meer

Dag van het gescheiden kind. Een kind gaat toch niet scheiden? Nee dat klopt. Maar het heeft voor het kind wel hele grote gevolgen. De vertrouwde omgeving en alle vaste patronen gaan veranderen. Maar ook de gevoelens van een kind tijdens de scheiding spelen een rol. Heeft het kind de kans om te vertellen wat…

Lees meer

Overal waar mensen werken komen conflicten voor. ⁣⁣Onderzoek van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 van het CBS en TNO wees uit dat ten minste 32% van mensen op het werk⁣te maken had met minimaal één kort of langdurend conflict.⁣⁣ Dat conflicten en slechte werkrelaties het arbeidsproces verstoren en veel geld kost is evident. ⁣Vroegtijdige signalering…

Lees meer