Aftrekbare Studiekosten 2017

Aftrekbare Studiekosten en Scholingsuitgaven 2017 en 2018. Hoe zit eigenlijk met de aftrek van de verplichte kosten voor studie en scholing? Tip: als jij je nu inschrijft voor de Basis Mediation Opleiding, welke start in januari 2018, betaal je nog het bedrag van 2745 ex btw ipv 2995 ex btw.

Deze kosten zijn aftrekbaar als je deze uitgaven doet voor je loopbaan of beroep. Deze uitgaven kunnen voor jezelf zijn of voor je fiscale partner. Er is wel een harde voorwaarde aan de aftrek. Het moet een opleiding zijn in het kader voor je (toekomstige) baan, het mag niet gaan om een hobby of een opleiding waarin je zomaar interesse hebt. 

Er zijn meer voorwaarden die van toepassing zijn: 

De kosten zijn gemaakt voor jou of je partner. Dat wil zeggen dat als een derden (bijvoorbeeld je werkgever) de kosten betaalt, er voor dat deel geen aftrek is.

Het leertraject dat je volgt is onder begeleiding en toezicht van een docent/trainer.

De drempel bedraagt 250 euro. De scholingsuitgaven zullen, voor de aftrekmogelijkheden, meer dan 250 euro in een jaar moeten bedragen. Het maximale bedrag dat in 2017 in aanmerking komt voor aftrek is 15.000 euro.

Welke verplichte studiekosten zijn nu aftrekbaar:

het te betalen cursusgeld,

examengeld,

collegegeld,

de verplichte boeken,

readers,

verplichte leermiddelen, zaken die je tijdens de opleiding en studie moeten beschermen, bijvoorbeeld een veiligheidsbril, kappersspullen (een schaar, schort, handschoenen), beschermende kleding, een, verfspullen, timmerspullen, een helm, veiligheidsschoenen met een stalen neus etc etc..

Grotere investeringen zoals de aanschaf van een muziekinstrument is in een paar jaar tijd aftrekbaar, daarbij rekening houdend met de restwaarde na drie jaar.

Aftrekbaar zijn ook de kosten van je promotie, publicatie proefschrift, organisatie van het proces van de promotie.

Mijn werkgever betaalt de kosten van mijn studie

Als de werkgever je opleiding betaalt, zijn de kosten niet voor jou en is er derhalve geen aftrek. Op het moment dat je voortijdig vertrekt bij je werkgever en de studiekosten moet terugbetalen, kan er weer wel een aftrekpost ontstaan. Voor de werkgever zijn de opleidingskosten meestal zakelijke kosten die aftrekbaar zijn. Ook wie ondernemer is en een opleiding volgt kan zo de zakelijke kosten aftrekbaar maken binnen de onderneming.

Welke studiekosten zijn in 2017 en 2018 niet aftrekbaar? Er is geen aftrek voor: 

Aangeschafte pc of laptop;

Verblijfkosten;

Ziektekosten;

Reiskosten;

Rente op een studielening;

Kosten van levensonderhoud.

Stel dat je recht hebt op studiefinanciering (studievoorschot), heb je dan ook aftrek voor studiekosten?
Wie recht heeft op studiefinanciering heeft geen recht meer op de aftrek voor studiekosten en scholingsuitgaven. Uitzondering hierop kan een student zijn die onder het oude stelsel van studiefinanciering studeerde en in 2017 van DUO verneemt dat de studiefinanciering geen gift is geworden maar een lening.

Drempel bij de berekening van de aftrekpost
Hoe werkt het? Je telt al de verplichte studiekosten op, haalt daar de vergoedingen vanaf en tot slot ook de fiscale drempel van 250 euro. Het gevonden bedrag, voor zover je dus geen recht hebt op studiefinanciering, is de fiscale aftrekpost.  Of je een bedrag terug ontvangt hangt uiteraard af van je inkomen. De aftrekpost kan bij gebrek aan voldoende inkomen ook nog een jaar doorschuiven.

Aftrek studiekosten 2019 verdwijnt
Het kabinetsvoornemen van Rutte 2 (Hoe het gaat worden met Rutte III weten we nog niet exact) is dat per 1 januari 2018 de aftrekpost studiekosten en scholingsuitgaven af te schaffen is doorgeschoven naar 2019. 

Conclusie aftrek studiekosten 2017 en 2018
Het jaar 2018 lijkt het laatste jaar te worden dat de aftrekpost voor de studiekosten en scholingsuitgaven nog bestaat. In 2019 is deze fiscale regeling, zoals nu bekend, van de baan. 

Iedereen die meent recht te hebben op een belastingteruggave, doet er goed aan om de mogelijkheden van deze studieaftrek te bekijken en als je in 2019 een studie wilt volgen, kun je dat waarschijnlijk beter in 2017-2018 gaan doen en dus de studie naar voren halen, als je gebruik wilt maken van de mogelijkheden van de belastingaftrek.