Praktische Opleiding 
 Geaccrediteerd door MfN en ADR
 Aantekening bij MfN en ADR

Arbeidsmediation

Wil jij in staat zijn deze conflicten op de juiste manier te begeleiden? Met de specialisatie opleiding arbeidsmediator ben je in staat om arbeidsconflicten tot een goed einde te brengen. 

Algemeen

Bij arbeidsconflicten heeft zowel de werkgever als de werknemer een belang. Arbeidsconflicten hebben grote impact op mensen en op de organisatie.

Mediation worden ingezet om vastgelopen samenwerking te herstellen, of om partijen op basis van afspraken uit elkaar te laten gaan. 

Onverwerkte emoties kunnen leiden tot onnodige problemen terwijl dit meestal voorkomen kan worden door mediation.

Het uitvoeren van mediation op het gebied van een arbeidsconflict vraagt om een andere aanpak. Er vindt een proces plaats van informatieverwerking en besluitvorming door partijen, waarbij de mediator een actieve en informerende rol heeft.

De mediator ziet er op toe dat partijen geïnformeerd zijn om zo de juiste beslissing te nemen.

In deze praktijkgerichte opleiding leer je partijen te begeleiden  zowel op het gebied van re-integratie als in het geval van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Trainer
Astrid Kraag is naast mediator/coach/oud-advocaat ook trainer. In haar eigen praktijk richt zij zich op samenwerkingskwesties. Bij haar aan tafel komen werkgevers, managers, medewerkers, maar ook teams en afdelingen om met elkaar in gesprek te gaan. Het is haar drijfveer om verkramping en het daarbij horende beperkte zicht te laten veranderen in ruimte waarin het echte gesprek kan plaatsvinden. Als mensen weer in staat zijn om zelf keuzes te maken en eigen beslissingen te nemen, is een mediation voor haar al geslaagd. Als trainer neemt zij cursisten graag mee in de wondere wereld van arbeidsmediations.

Programma
Duur en tijd
Voor wie
Investering
PE-Punten

4 lesdagen

Gemiddeld een 9,3

Live Online
1, 2, 11 en 12 februari 
8, 9, 18 en 19 maart 

Klassikaal 31 mei, 10 en 11 juni 
28 en 29 juni, 8 en 9 juli 
27 en 28 sept, 7 en 8 ok
22 en 23 nov, 2 en 3 dec

Niveau Gevorderd