Praktische Opleiding 
 Geaccrediteerd door MfN en ADR
 Aantekening bij MfN en ADR

Arbeidsmediation

Wil jij in staat zijn deze conflicten op de juiste manier te begeleiden? Met de specialisatie opleiding arbeidsmediator ben je in staat om arbeidsconflicten tot een goed einde te brengen. 

Algemeen

Bij arbeidsconflicten heeft zowel de werkgever als de werknemer een belang. Arbeidsconflicten hebben grote impact op mensen en op de organisatie.

Mediation worden ingezet om vastgelopen samenwerking te herstellen, of om partijen op basis van afspraken uit elkaar te laten gaan. 

Onverwerkte emoties kunnen leiden tot onnodige problemen terwijl dit meestal voorkomen kan worden door mediation.

Het uitvoeren van mediation op het gebied van een arbeidsconflict vraagt om een andere aanpak. Er vindt een proces plaats van informatieverwerking en besluitvorming door partijen, waarbij de mediator een actieve en informerende rol heeft.

De mediator ziet er op toe dat partijen geïnformeerd zijn om zo de juiste beslissing te nemen.

In deze praktijkgerichte opleiding leer je partijen te begeleiden  zowel op het gebied van re-integratie als in het geval van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Programma
Duur en tijd
Voor wie
Data
Investering
Accreditatie

4 lesdagen

Gemiddeld een 9,1

9 en 10 maart26 en 27 maart 

Niveau Gevorderd