De oplossing voor een probleem of uitdaging volgt uit het antwoord op de juiste vraag. Oplossingsgerichte vragen helpen je de juiste vraag te stellen, zodat de persoon die de vragen beantwoordt daarmee verder kan.
De juiste vragen prikkelen en raken de juiste snaren, zodat het antwoord de weg wijst in een nieuwe richting. De volgende 5 voorbeelden helpen je oplossingsgerichte vraagtechnieken in te zetten. Ze helpen je het gesprek goed te openen, samen terug te kijken op het verleden of een reële inschatting te maken. Daarnaast zorg je er met de vragen voor dat jullie vooruit kunnen kijken en dat je het gesprek op een mooie manier af kunt ronden.

5 voorbeelden van oplossingsgerichte vragen

Het gesprek openen

Het gesprek open je bij voorkeur met een vraag gericht op het gesprek dat zal volgen. Vraag naar de verwachtingen of bijvoorbeeld wat de ander met het gesprek zou willen bereiken. Vraag naar de inhoud of naar hoe de ander het gesprek uiteindelijk op resultaat zal beoordelen.

Oplossingsgerichte vraagtechniek: ‘hoe zou je op een later moment weten dat dit gesprek waardevol voor je is geweest?’

Kijk terug op het verleden

Het is een goed idee vervolgens in te spelen op het verleden. Wat werkte er bijvoorbeeld goed in de beschreven situaties en hoe waarderen anderen jou ondanks de huidige moeilijkheden? Hoe heb je het tot nu toe gered en wat zou je liever afsluiten zodat het niet opnieuw gebeurt? Speel in op het verleden en richt je daarmee tegelijkertijd op de toekomst.

Oplossingsgerichte vraagtechniek: ‘hoe zou je het deze keer anders doen als het zich opnieuw voordoet?’

Maak een inschatting

Inschattingsvragen helpen te bepalen waar de ander staan en wat er moest gebeuren om daar te komen. Het is een uitstekend idee om in schalen en scores te vragen, zodat het mogelijk is voortgang te kwalificeren.

Oplossingsgerichte vraagtechniek: ‘als een 10 op een schaal van 0 tot 10 staat voor jou op je best, waar sta je dan op dit moment?’

Vraag naar de toekomst

Je kunt naast indirect via het verleden ook heel direct naar de toekomst vragen. Hoe zou de ander dingen willen veranderen of hoe moet de komende tijd eruit gaan zien? Waaraan zouden anderen moeten merken dat je vooruitgang boekt en werkt aan een oplossing? Door de toekomst te beschrijven ontstaat er een oplossingsrichting.

Oplossingsgerichte vraagtechniek: ‘hoe zou de volgende werkweek eruit zien als je op je best zou functioneren?’

Afronden met een vraag

Tenslotte wil je het gesprek afronden met een vraag die weer teruggrijpt op het gesprek zelf. Het is goed om te vragen naar een beoordeling van de sessie en bijvoorbeeld te vragen naar de elementen die de ander als nuttig heeft ervaren. Het vormt een natuurlijke afronding van de sessie.

Oplossingsgerichte vraagtechniek: ‘welk element van het gesprek vandaag was voor jou het meest nuttig?’