Kritiek van leidinggevenden is voor niemand makkelijk. Krijg je kritiek op je werk of wellicht op je werkwijze? Door daar op de juiste manier mee om te gaan kun je er het positieve uithalen en vermijd je bovendien dat de onderlinge verhoudingen onder druk komen te staan. Aan de hand van deze 5 tips kun je je beter wapenen tegen kritiek van leidinggevenden (ook als die onterecht is).

Ga niet direct in de verdediging

Regel 1 en een regel zonder enige uitzondering: schiet nooit direct in de verdediging. Je leidinggevende heeft een reden om kritiek op je te leveren (zelfs als die onterecht is) en zal het mogelijk best spannend vinden om dat te uiten. Door meteen in de verdediging te schieten loop je het risico (beiden) emotioneel te worden. Dit draagt niet bij aan een oplossing en kan de gevolgen zelfs sterk verergeren.

Vraag om een toelichting

Ben je het grondig oneens met de kritiek van je leidinggevende en kun je die daarom niet zomaar klakkeloos accepteren? Het is goed mogelijk om een toelichting te vragen. Houd er rekening mee dat dit niet als verdediging over dient te komen. Geef dus niet aan dat je het er niet mee eens bent en je toelichting eist, maar vraag rustig om een verheldering. Laat merken dat je de kritiek niet goed begrijpt en dat je wat toelichting op prijs zou stellen.

Leer goed te luisteren

Zowel tijdens de uiting van kritiek door je leidinggevende als de eventuele toelichting is het van groot belang om goed te luisteren. Probeer samen te vatten wat de ander zegt en af en toe door te vragen. Je krijgt op die manier automatisch feedback of je de kritiek goed begrijpt en je het op de juiste manier opvat. Pas er opnieuw mee op dat je niet in de verdediging schiet. Neem de kritiek aan, je kunt daar op een later moment altijd nog op terugkomen.

Denk er even over na

Probeer de kritiek van je leidinggevende aan te nemen en even een time-out in te lassen. Het bekende ‘tot 10 tellen’ vormt een uitstekende tactiek om je hier goed tegen te wapenen. Zodra je de kritiek ontvangt loop je het risico in een verdedigende modus te schieten, waardoor iedere reactie net wat feller is dan je achteraf wellicht zou willen. Door een time-out te nemen kun je dit eenvoudig voorkomen. Hoor de kritiek aan en reageer zoveel mogelijk neutraal, je kunt het dan even goed op je laten inwerken.

Zoek naar een oplossing

Voldoende toelichting ontvangen op de kritiek die je kreeg en is goed duidelijk waarom je leidinggevende die gaf? Dat is het moment om samen naar een oplossing te zoeken. Geef aan hoe je de situatie zal verbeteren of wat jouw eigen gevoel zegt. Maak de ander geen verwijten en voel jezelf in ieder geval geen slachtoffer. Je kunt je dan beter wapenen tegen kritiek van je leidinggevende, zodat jullie samen tot een oplossing kunnen komen zonder dat de onderlinge relatie schade hoeft op te lopen.